دسته بندی ها

تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما

شکل (11) تحلیل موجک جریان مد هوایی باس‌های P، Q و M سیستم توزیع نشان داده شده در شکل (1) را در صورت وقوع خطای قوس متناوب در ناحیه A در لحظه 05/0 ثانیه نشان می‌دهد. همان‌طور که از این شکل مشخص می‌شود ...


هدﺮﺸﻓ ياﻮﻫ ﻊﻳزﻮﺗ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد

أ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ رﺎﺘﻔﮕﺸﻴﭘ ،ﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ يﺮﻴﮔرﺎـﻛ ﻪـﺑ (ناﺮـﻳزو مﺮﺘﺤﻣ تﺎﻴﻫ 1385/4/20 خرﻮﻣ ، ـﻫ 33497 ت /42339 هرﺎﻤﺷ ﻪﺑﻮﺼﻣ) رﻮﺸﻛ ﻲﻳاﺮﺟا و ﻲﻨﻓ مﺎﻈﻧ


خرید اینترنتی سنسور و ماژول جریان ، مغناطيس (2) فروشگاه ...

خرید اینترنتی سنسور اثر هال ، سنسور و ماژول اندازه گیری جریان ac و dc ، سنسور و ماژول اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی


شورلت کروز 2012 Chevrolet Cruze

شورلت کروز مشخصات، تصاویر و امکانات شورلت کروز 2012 حجم موتور 1796 تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ 16 حداکثر قدرت 138 اسب بخار رقیب های کروز


اصل کار سنسور جریان هوا اخبار GAK

سنسور جریان هوا که به عنوان جریان سنج هوا نیز شناخته می شود یکی از حسگرهای مهم موتور EFI است.


هواشناسی اصول و عمل | سوالات هواشناسی یا دیدبانی سینوپتیک

107 x [10 11344x(1T/T s)1]+ 103 x[(T s /T)1] + log p که در آن . فشار بخار اشباع بر حسب میلی بار e s. نقطه جوش آب بر حسب کلوین T s. دمای محیط بر حسب کلوین T . فشار محیط بر حسب میلی بار P. با توجه به پیچیدگی محاسبات ...


سنسورهای جریان

سنسورهای جریان. Current Sensor. نمایش: لیست شبکه. نمایش: 20 25 50 75 100. مرتب کردن بر اساس: پیش فرض نام (الف ی) نام (ی الف) قیمت (کم > زیاد) قیمت (زیاد > کم) رتبه (زیادترین) رتبه (کمترین) مدل (الف ی) مدل (ی الف)