Regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem i akceptacją warunków regulaminu.
 
1. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 509 702 501 od poniedziałku do piatku w godzinach 08.00 - 18.00 natomiast w soboty
i niedziele w godzinach 10.00-14.00

2. Apartament wynajmowany jest minimum na 3 doby /w sezonie niskim/ oraz na 5 dób /w sezonie wysokim/.

3. Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo w formie pisemnej - elektronicznej w ciągu 24 godzin od daty rezerwacji.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 2 dni przelewem na podane konto bankowe. Rezerwacja jest ważna po wpłynięciu kwoty zaliczkowej na konto bankowe.

5. Pozostałą kwotę w wysokości 70% należy wpłacić osobie odpowiedzialnej przy odbiorze kluczy do apartamentu z chwilą przyjazdu,

6. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy pod podanym w potwierdzeniu rezerwacji numerem telefonu komórkowego najpóźniej na 2 godziny przed przyjazdem do apartamentu.

7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 — 6.00.

8. Podczas pobytu w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt,

9. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe klienta. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Klienta jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50zł.

10. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.

11. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania obiektu w stanie zastanym.

12. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych
w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód.

13. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.